Programmering är roligt!

Mikael skriver om programmering, systemadministration och mycket annat!

Kolla in min bok: Spelprogrammering med HTML5 och JavaScript

Kategorier 

2013-06-07
Programmering i läroplanen?

För några dagar sedan startade Terese Raymond (@Terejs) och Karin Nygårds (@grishund) denna namninsamling:

https://www.change.org/petitions/regeringen-och-skolverket-se-till-att-programmering-finns-med-i-l%C3%A4roplanen

Jag har länge funderat kring detta, och man kan på nätet hitta olika förslag som exempelvis säger att man ska slopa träslöjd och införa datorkunskap. Jag har följande förslag:

I den svenska läroplanen, för ämnet teknik, så står det följande:

"Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhäl­lens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags­ och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig."

Om vi verkligen vill synliggöra den teknik som omger oss måste människor få en större förståelse för programmering. Programmering finns verkligen överallt idag, alla behöver inte syssla med den men i princip alla utsätts för den.

Om vi ännu en gång tittar i läroplanen, under centralt innehåll för ämnet Teknik, rörande åk 7-9, finns följande punkter:

Den första punkten är rätt vag. Man kan tänka sig att man visar barnen hur en dator ser ut när man öppnar den, kanske pratar lite om mobiltelefonens utveckling genom tiderna och om hur Internet format världen. Tråkigt nog är den undersökande delen svårare och svårare att göra eftersom enheterna blir mer och mer låsta. Det går inte att öppna en iPad för att visa hur den ser ut inuti, inte utan att vara rätt brutal och troligtvis inte få iPaden att bli normal igen. Spara på trasiga laptops och surfplattor så att ni kan ta isär och visa eleverna!

Den andra punkten tycker jag är väldigt viktig. Där kan man lära barnen hur Internet är uppbyggt, vilka tekniker som finns idag när det gäller nätverk, hur datorer egentligen pratar med varandra om de är på olika kontinenter osv. Internet är idag väldigt stort, men har också sina sårbarheter: Om en fiskebåt råkar dra sitt nät över en fiberkabel mellan Afrika och Europa kan exempelvis dåliga saker hända.

Man borde också få lära sig vad domännamn egentligen innebär, alla borde känna till begrepp som IP-adress och DNS. Jag tror att dessa begrepp är främmande för de flesta idag, trots att de säkerligen surfar på nätet många gånger per dag.

Det gäller att öka eleverna förståelse för nätverk i allmänhet, så att de kan se på Internet som ett vanligt, om än väldigt stort, nätverk.

Jag tycker att läroplanen i princip har täckt upp hur den fysiska tekniken fungerar, att det finns datorer och Internet och att man ska lära sig något om dessa. Jag saknar dock en konkret punkt om just programmering, den teknik som genomsyrar all annan teknik.

Jag föreslår att vi lägger till en punkt som kanske skulle kunna se ut så här:

Givetvis kan vi inte lära alla elever på högstadiet hur man programmerar, men vi kan visa hur det ser ut. Vi vill ju göra våra elever till tänkande och reflekterande individer, och ett viktigt steg mot detta är att man förstår sin omgivning. Man ska inte vara slav till sina tekniska prylar och helt sakna förståelse för hur de fungerar. Bara man har sett "bakom kulisserna" på exempelvis en hemsida blir man direkt en mer kritiskt tänkande person. Man förstår att vem som helst kan programmera mot webben.

Jag ser gärna ännu mer programmering i skolan, men vi kanske ska börja i teknikämnet?

Maila din kommentar till mikael@tylmad.com, så lägger jag in den under inlägget.